top of page

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Thời hạn bảo hành:

Thời hạn bảo hành của camera là trong vòng một năm kể từ ngày sản xuất.

Phạm vi bảo hành

Phạm vi bảo hành thường bao gồm các lỗi phần cứng và sự cố phần mềm. Lỗi phần cứng có thể bao gồm lỗi linh kiện điện tử, lỗi cơ học, lỗi kĩ thuật. Các sự cố phần mềm bao gồm lỗi chương trình, sự cố hệ điều hành. Nếu máy ảnh bị hỏng do con người gây ra hoặc hư hỏng linh kiện do yếu tố tự nhiên sét đánh sẽ không được bảo hành thì thường sẽ không được bảo hành.

Dịch vụ bảo hành

trong thời gian bảo hành của camera, nếu có lỗi hoặc vấn đề về chất lượng, thông thường bạn có thể liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng của DrCam. Dịch vụ bảo trì bao gồm thay thế các bộ phận bị lỗi trong vòng một năm (sẽ tính phí nếu phát sinh chi phí)

bottom of page