top of page

CÁCH KẾT NỐI VỚI CAMERA DRCAM

Bước 1. Cài đặt ứng dụng "DrCam"

iOS: Truy cập AppStore và tìm kiếm "drcam" để cài đặt ứng dụng;
Android: Truy cập Google Play và tìm kiếm "drcam" để cài đặt ứng dụng;

Bước 2. Đăng ký hoặc đăng nhập

Sử dụng tài khoản của bên thứ ba để đăng nhập hoặc sử dụng số điện thoại và email để tạo tài khoản

Bước 3. Thêm thiết bị

Nhấp vào biểu tượng dấu "+" trong app DrCam và quét mã QR trên thân thiết bị để hoàn tất việc kết nối, lưu ý cần đảm bảo thiết bị được kết nối với nguồn điện

Bước 4. Hoàn thành

Sau khi thêm thành công, thiết bị sẽ xuất hiện ở màn hình chính trong app của bạn

complete.png
bottom of page